Select language Nederlands   Englisch   Deutsch
Bel ons: +31 (0) 316 343 343

Discalimer

Disclaimer

Aeroplas Europe b.v. streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten. Aeroplas Europe b.v. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Aeroplas Europe b.v. zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Aeroplas Europe b.v. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Aeroplas Europe b.v. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Aeroplas Europe b.v.. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.

Aeroplas Europe b.v. heeft geen zeggenschap over deze websites. Graphics Design is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.aeroplas.nl berusten bij Aeroplas Europe b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.aeroplas.nl.

Aeroplas Europe b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Aeroplas Europe b.v. op welke manier dan ook. Aeroplas Europe b.v. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Aeroplas Europe b.v. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de content ( foto's en teksten ) en inhoud aangeboden op de gemaakte websites van klanten. Nederlands recht is van toepassing.

Aeroplas Europe b.v. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer : 09101703